!! U maakt gebruik van een verouderde versie van Microsoft Internet Explorer (versie 7 of lager). Mijn RI&E is niet compatible met deze versie. Klik hier om uw webbrowser te upgraden naar de laatste, veilige, versie.

Welkom bij MIJN RI&E

De Federatie NRK stimuleert bedrijven om onder andere de zorg voor arbeidsomstandigheden en milieu op systematische wijze in de dagelijkse bedrijfsvoering te integreren. De NRK en aangesloten branches hebben daartoe samen met de werknemersvertegenwoordigers in de kunststof- en rubber industrie een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) instrument opgesteld. Arboplaats heeft de ontwikkeling van dit RI&E-instrument voor haar rekening genomen. Dit instrument bevat ook alle oplossingen en brancheafspraken uit de Arbocatalogi van de kunststof en rubberindustrie.

De website ‘mijn RI&E’ is ontwikkeld voor zowel (middel)grote als kleine rubber- en kunststofverwerkende bedrijven, die zich kenmerken door een platte en overzichtelijke organisatiestructuur op het gebied van leidinggeven. ‘Mijn RI&E’ brengt veel kennis en inzicht van bedrijven handzaam bijeen en is van waarde voor alle circa 1.100 bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie met meer dan één werknemer.

Met een RI&E zet u uw arborisico’s op een rij. ‘Mijn RI&E’ levert u een overzicht van alle arborisico’s in uw bedrijf, en uw specifieke PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico. Het uitvoeren van een RI&E is VERPLICHT voor iedere ondernemer met personeel! Uitvoeren van de bijbehorende maatregelen uit ‘mijn RI&E’ draagt in belangrijke mate bij aan het voldoen aan de eisen aan de RI&E zoals gesteld in de Arbowet.

‘Mijn RI&E’ is in november 2019 goedgekeurd door de werkgevers en, werknemersorganisaties in de rubber- en kunststofindustrie.


Het gebruik van deze versie van Mijn RI&E is gratis voor leden van Federatie NRK. Indien u geen lid bent van NRK, dan kunt u zich hier aanmelden voor dit lidmaatschap. Indien u van Mijn RI&E gebruik wilt maken zonder lid te zijn van NRK, dan moet u daarvoor betalen. U kunt daarvoor informatie opvragen bij: info@arboplaats.nl

Voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers voldoet Mijn RI&E aan de eisen die Inspectie SZW stelt aan een RI&E. U moet daarnaast nog wel voldoen aan de nadere inventarisatie van Gevaarlijke Stoffen: dit conform de vier stappen aanpak van inspectie SZW.

Voor bedrijven met méér dan 25 medewerkers geldt een aanvullende verplichting. U moet met een vragenlijst die u uitzet onder uw medewerkers de risico’s werkdruk en ongewenst gedrag uitvragen. Minimaal 50 % van uw medewerkers moet deze vragenlijst dan hebben ingevuld. Aan dit onderzoek worden door Inspectie SZW zeer specifieke eisen gesteld.
Dit onderzoek kunt u zelf uit (laten) voeren of  bijvoorbeeld uitvoeren met de betaalde versie van Mijn RI&E. In deze versie, die Mijn PrO heet, kunt u diverse modules al dan niet afnemen. Zo kunt u vragenlijsten uitzetten onder uw medewerkers over bijvoorbeeld werkdruk, ongewenst gedrag en duurzame inzetbaarheid, een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) laten uitvoeren gericht op de effecten van uw arbeidsrisico’s op de gezondheid van uw medewerkers, een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren en onderzoek laten verrichten naar het werkgeluk van uw medewerkers. 

Deze module voldoet ook aan het wettelijk verplichte basis contract arbodienstverlening voor het preventiedeel.

Daarnaast heeft Mijn PrO een geïntegreerde module om uw gevaarlijke stoffen te beoordelen volgens het 4 stappen plan van Inspectie SZW. Nadere informatie over de mogelijkheden en de kosten kunt u opvragen bij info@arboplaats.nl

Maak nu een account >>

Inloggen

Inloggen Wachtwoord vergeten?

De pagina wordt geladen..

Uw wijzigingen worden doorgevoerd..

 

Let op, de pagina bevat nog niet opgeslagen gegevens