disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  1. de eigenaar: Arboplaats B.V., de eigenaar van de website;
  2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  4. de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en alle andere pagina’s in dit instrument. Door het instrument te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door Arboplaats B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Arboplaats B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. U bent als gebruiker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van het instrument.
 5. De inhoud van het Risico-Inventarisatie en – Evaluatie rapport dat u met dit programma aanmaakt is geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Noch sociale partners, noch Arboplaats hebben en/of accepteren enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport.
 6. Arboplaats B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waar naar wordt verwezen.
 7. Het eigendomsrecht van de programmatuur is in handen van Arboplaats. Gebruik hiervan is alleen toegestaan voor gebruik binnen organisaties die daarover met Arboplaats schriftelijke afspraken gemaakt hebben,
 8. Het kopiëren van de programmatuur en/of de vormgeving in de breedste zin van het woord, zoals de mate waarin risico’s per processtap zijn beheerst, is niet toegestaan. Daarmee wordt inbreuk gedaan op auteursrecht en/of modelbescherming.
 9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan, maakt inbreuk op intellectuele rechten.
 10. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
   

 

De pagina wordt geladen..

Uw wijzigingen worden doorgevoerd..

 

Let op, de pagina bevat nog niet opgeslagen gegevens