!! U maakt gebruik van een verouderde versie van Microsoft Internet Explorer (versie 7 of lager). Mijn RI&E is niet compatible met deze versie. Klik hier om uw webbrowser te upgraden naar de laatste, veilige, versie.

Registreren

“Mijn RI&E” is beschikbaar en zeer handig voor alle bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie. Gezien de investeringen die de NRK, branches en lidbedrijven hebben gedaan is gebruik van de tool “Mijn RI&E” niet zonder kosten voor niet-leden NRK.

Het gebruik van deze versie van Mijn RI&E is gratis voor leden van federatie NRK. Indien u geen lid bent, dan kunt u dat worden.
Zie www.nrk.nl.

Indien u geen lid bent van NRK en dat ook niet wilt worden, dan moet u betalen voor het gebruik van Mijn RI&E. de kosten hiervan kunt op vragen bij info@arboplaats.nl

Voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers geldt een aanvullende verplichting. U moet met een vragenlijst die u uitzet onder uw medewerkers de risico's werkdruk en ongewenst gedrag uitvragen. Minimaal 50 % van uw medewerkers moet deze vragenlijst dan hebben ingevuld. 

Dit wettelijk verplichte onderzoek kunt u uitvoeren met de betaalde versie van Mijn RI&E. In deze  versie, die Mijn PrO heet, kunt u vragenlijsten uitzetten onder uw medewerkers, een PAGO laten uitvoeren, uw risico's evalueren en onderzoek laten verrichten naar werkgeluk.

Mijn PrO voldoet ook aan het wettelijk verplichte basiscontract arbodienstverlening voor het preventiedeel. daarnaast heeft Mijn PrO een geintegreerde module om uw gevaarlijke stoffen te beoordelen volgens het 4 stappenplan van Inspectie SZW.

Informatie kunt u opvragen bij info@arboplaats.nl

Voor bedrijven met meer dan 25 medewerker voldoet deze versie dus niet aan de wettelijke eisen die aan een RI&E gesteld worden. De betaalde versie voldoet daar wel aan.

De NRK zal alle bij “Mijn RI&E” geregistreerde bedrijven naar vermogen informeren over actuele ontwikkelingen relevant voor de RI&E.

Vul onderstaande formulier volledig in om u aan te melden voor een account. Het account zal, na goedkeuring NRK, actief worden. U ontvangt hierover per e-mail bericht.
 

AlgemeenVerkorte RI&E


Als in uw bedrijf maximaal 25 personen werkzaam zijn, dan mag u volstaan met het uitvoeren van een verkorte RI&E. U kunt dus zelf kiezen of u de normale versie of de verkorte versie gebruikt.
In de normale versie is de homepage (ook wel dashboard genoemd) een uitgebreid scherm waarin alle processtappen afzonderlijk zijn weergegeven (zie bovenste plaatje). Per processtap wordt dan aan u gevraagd alle belangrijke risico’s te inventariseren.
In de verkorte versie bestaat de homepage (dashboard) uit één lijst met risico's en hoeft u dus alle risico's maar één keer te inventariseren (zie onderste plaatje). Het voordeel van de verkorte versie is dat u de RI&E sneller kunt invullen. Het nadeel is dat de RI&E beknopt is waardoor u eventueel bepaalde informatie niet kwijt kunt of wellicht mist.
In beide gevallen is het niet nodig dat u uw RI&E-rapport door een kerndeskundige laat toetsen. Omdat Mijn RI&E een erkend branche instrument is, is voor bedrijven met maximaal 25 werknemers een toetsing van het RI&E-rapport niet geen vereiste.

Als in uw bedrijf maximaal 25 personen werkzaam zijn, dan mag u volstaan met het uitvoeren van een verkorte RI&E.


Uw gegevensGewenste inloggegevens


Bezoekadres


Kopieer van postadres

Postadres


Kopieer van bezoekadres

Voorwaarden


 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  1. de eigenaar: Arboplaats B.V., de eigenaar van de website;
  2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  4. de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en alle andere pagina’s in dit instrument. Door het instrument te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door Arboplaats B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Arboplaats B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. U bent als gebruiker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van het instrument.
 5. De inhoud van het Risico-Inventarisatie en – Evaluatie rapport dat u met dit programma aanmaakt is geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Noch sociale partners, noch Arboplaats hebben en/of accepteren enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport.
 6. Arboplaats B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waar naar wordt verwezen.
 7. Het eigendomsrecht van de programmatuur is in handen van Arboplaats. Gebruik hiervan is alleen toegestaan voor gebruik binnen organisaties die daarover met Arboplaats schriftelijke afspraken gemaakt hebben,
 8. Het kopiëren van de programmatuur en/of de vormgeving in de breedste zin van het woord, zoals de mate waarin risico’s per processtap zijn beheerst, is niet toegestaan. Daarmee wordt inbreuk gedaan op auteursrecht en/of modelbescherming.
 9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan, maakt inbreuk op intellectuele rechten.
 10. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
   

 


De pagina wordt geladen..

Uw wijzigingen worden doorgevoerd..

 

Let op, de pagina bevat nog niet opgeslagen gegevens